იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე შეძენილი  პროდუქცია, შეფუთვის გახსნის შემდგომ აღმოჩნდება გამოუყენებადი მოხმარების მიზნებისათვის (დაზიანებული, არავარგისი), ჩვენ უკან დავიბრუნებთ ასეთს და თანხა დაუბრუნდება მომხმარებელს ან განვახორციელებთ მისი ანალოგიურით ჩანაცვლებას. აღნიშნულ შემთხვევაში პრეტენზია მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ჩაბარებიდან არ გასულა 24 საათი.

 

 

 

პროდუქტი წარმატებით დაემატა

დაემატა სურვილების სიაში